Carnavalsvereniging De Borchgrave

Volksleed

Op verzoek van koordirigent Henri Thijssen schrijft de Nederlands-Limburgse onderwijzer Gerard Krekelberg de tekst van ‘Limburg, mijn vaderland’, bedoeld als romantische ode op de provincie. het bronsgroen eikenhout waarover hij dicht, zijn de eikenbomen rond kasteel Borgitter in Kessenich, het meest noordoostelijke dorpje van België. Op 31 januari 1909 wordt tijdens de oprichtingsvergadering van de ‘Vereniging ter bevordering van de volkszang in Limburg’ door enkele leden van het Roermonds Mannenkoor het lied voor het eerst gezongen. Klik hier om het volkslied te downloaden (Site provincie Limburg).

volkslied1In ’t bronsgroen eikenhout (Limburg mijn vaderland)

Tekst Gerard Krekelberg
Muziek: Henri Thijssen

Waar in ’t bronsgroen eikenhout, ’t nachtegaaltje zingt;
Over ’t malsche korenveld ’t lied des leeuwriks klinkt;
Waar de hoorn des herders schalt langs der beekjes boord:
Daar is mijn Vaderland, Limburgs dierbaar oord!

Waar de breede stroom der Maas, statig zeewaarts vloeit;
Weeldrig sappig veldgewas kostelijk groeit en bloeit;
Bloemengaard en beemd en bosch, overheerlijk gloort:
Daar is mijn Vaderland, Limburgs dierbaar oord!

Waar der vad’ren schoone taal klinkt met held’re kracht;
Waar men kloek en fier van aard vreemde praal veracht;
Eigen zeden, eigen schoon, ’t hart des volks bekoort:
Daar is mijn Vaderland, Limburgs dierbaar oord!

Waar aan ’t oud Oranjehuis, ’t volk blijft hou en trouw;
Met ons roemrijk Nederland, één in vreugd en rouw;
Trouw aan plicht en trouw aan God, heerscht van Zuid tot Noord:
Daar is mijn Vaderland, Limburgs dierbaar oord!

(Dit laatste couplet wordt in Belgisch Limburg vaak ‘vergeten’)

 

volkslied2In ’t bronsgreun eikehout

Tekst: Jo Erens –
melodie: ‘Het Limburgs Volkslied’

In ’t bronsgreun eikenhout
Nachtegaal dé zink

Euver ’t groote koreveldj
Leeuwerik zien leedje klink
Wo de herders heuren klink
Langs de beakskes boord

Refrein:
Limburg mien vaderlandj
Doa is wo ich woon
Limburg mien vaderlandj
Jao, dao is ’t sjoon

Kiek de maas en auch de roer
Sjtruime daag en nach
Aaf en toe treeje ze oet
Dat is hun sjtille krach
Eanje zwömme op en aaf
Sjnaterend in koor

In kapelkes langs de weag
Zuuste sjteeds meer
Mam mit kenjer aan de handj
Bejend tot ozze heer
Troe aan plich en troe aan god
Heerst van zuud tot noord