Carnavalsvereniging De Borchgrave

2014-2016

2014-2015

Het nieuwe seizoen werd op de 11e van de 11e geopend met een ledenvergadering. De officiële opening van het seizoen vond deze keer in Nieuwstadt plaats.

Verschillende leden verleenden hun medewerking bij de intocht van Sint Nicolaas, zoals dat al menig jaar gebruikelijk is.

Tijdens de bonte avond, traditioneel op de tweede zaterdag van januari, bleken De Borchgrave weer eens internationaal te gaan. Walter I werd, na te zijn ontdaan van de prinselijke waardigheden en het uitspreken van zijn dankwoord, opgevolgd door een hoogheid die zijn “roots” in Tunesië heeft liggen. Deze 32ste Borchgrave prins bleek Haikel (Jeridi) I te zijn die, samen met zijn Jaqueline, resideert aan de Kagedaal.

In de persoon van Dave (Swagten) I kregen Noah en Melissa een waardig opvolger. Want iedereen die carnaval net zo “leef” heeft als hem, viert deze natuurlijk samen met Jeugdprins Dave!

De vereniging was zeer bedroeft bij het bericht van het overlijden van Hélène, echtgenote van Frank Wolters, onze ceremoniemeester, mam van Manou en Melissa onze jeugdprinsessen en dochter van Wil Smeets onze ceremoniemeester. Zowel de dames als de heren van onze vereniging waren in groten getale aanwezig bij haar uitvaart.

In het najaar werden de zaken toch weer opgepakt en maakte de vereniging zich op voor het 3e jubileumseizoen.

 

2015-2016

Ons derde jubileumseizoen start met een grandioos jubileumfeest dat, samen met de jubilerende fanfare De Maasoever (130 jaar!), in november wordt georganiseerd.

Op vrijdag 13-11 trapte de fanfare af met een uitverkocht Fridaynight-concert in de “Royal” Albertzaal, op zaterdag gevolgd door de gezamenlijke feestavond met de Janse Bagge Bend. De op zondag te houden “Daag van de Borchgraaf” (op de dag af de 100ste geboorte dag van onze geestelijk peetvader wijlen Pater Sangers!) bleek voor onze vereniging een schot in de roos.

Vele zusterverenigingen en het verenigingsleven van Roosteren waren, naast vele particulieren, aanwezig om de jubilarissen, tezamen met de jubilerende vereniging de hand te drukken. Een BCL-afvaardiging was aanwezig om onze 5 jubilarissen te huldigen en te onderscheiden met de BCL-onderscheidingen. John Beckers, Hub Pieters, Jean Pustjens en Ger Ruijters, allen mannen van het eerste uur, werden bedacht met de BCL-orde in goud en Thei Pustjens ontving de BCL-orde in brons vanwege zijn 1x11jarig lidmaatschap. De vereniging mocht, in de persoon van onze voorzitter, een gedenkplaquette en een bondsvlag in ontvangst nemen.

De dag werd voortgezet met optredens van de LVK’15-winnaars Spik&Span, de nummer 3 van het LVK’15: De Geliënde, onze vrienden van Showtanzgruppe Bellissimo en de LKZH’15-winnaars Jónk Vleisj uit Dieteren. Met deze feestdag werd tevens het seizoen 2015-2016 voor onze gemeente officieel geopend.

Tijdens de bonte avond werd Mark Parren uitgeroepen en geïnstalleerd tot Jubileumprins Mark I. (“Maak same mit òs, in dit jubileumjaor, väöl plezeer, Vergaet de zörg en drènk mit ós ’n lekker glaas beer!”). Ook deze keer werd het weer een fantastische avond, waarop we ons nieuwe “hoesorkes” Knien in ’t Zoer presenteerden. Deze kapel met jeugdigen van de fanfare begeleidden de artiesten op een voortreffelijke wijze naar en van het podium!

Een week later maakten we eveneens kennis met het nieuwe Jeugdprinsenpaar, bestaande uit Jens (van Hooy) en Jennefer (Simon) die ons, samen met Prins Mark zullen voorgaan onder hun motto: “Echte Vastelaovesfans fieëste mit Jennefer & Jens!” Zowel Jennefer als Jens hebben het vastelaovesblood in de genen zitten. De pap van de Jeugdprinses is lid van de Borchgrave en de mam organiseert al enkele jaren mede de jeugdzitting. Jens’ pap is awd-Prins Robert, mam viert ook al jarenlang het carnaval in ons dorp. Zijn opa was de eerste vorst van onze vereniging.

Na een mooie dialectmis kwamen velen onze nieuwe heersers de hand drukken. De receptie werd geopend door schutterij St. Gregorius van Illikhoven/Visserweert, waarvan Prins Mark 2x op rij koning is geweest en nog steeds trouw lid. Ook zijn 11-tal van VV Roosteren drukten hem de hand. De teamgenoten van de jeugdafdeling van ons Jeugdprinsenpaar waren ook voltallig van de partij. Zustervereniging De Golfbraekers van Wessem waren met een zeer grote afvaardiging met hun prinsenpaar èn de sambaband Los Batterios naar ons dorp afgereisd om een tegenbezoek te brengen. Dit omdat Prins Stan I, naast jarenlange adverteerder in ons Borchbeukske, ook oom van Jeugdprins Jens I is.

Vanwege het verenigingsjubileum mocht een flinke afvaardiging aanwezig zijn tijdens het Knoevelemint op het Gouvernement. Een mooie avond waarbij provinciaal kampioenen op carnavalsgebied in het zonnetje worden gezet. (LVK, KVL, TVK, LKZH, Buutteredner junior en senior …).

De optocht op zondag werd, vanwege het verenigingsjubileum, live door L1 op de radio verslagen, vooraf gegaan door enkele informerende interviews. Nieuw dit jaar was de opstelplaats en punt van vertrek. Na 32 jaar werden Oevereind en Passtraat verruild door de Kasteel ter Borchstraat. Vanaf herberg De Tramhalte zette de jubileumstoet zich in beweging voor de tocht door het Borchgraveriek.

Het jubileumseizoen werd op dinsdag afgesloten met het carnavalsbuffet in Eyckholt en de aafsloetende Daensdigaovend.

Op 1 juni stierf onze nestor Jean Pustjens op 82 jarige leeftijd. Ondanks zijn heengaan zijn we blij dat hij in het jubileumseizoen nog heeft kunnen genieten van zijn jubileum. Jean heeft aan de wieg gestaan van onze vereniging waaraan hij de eerste jaren als bestuurslid mede sturing heeft gegeven. Vanaf het ontstaan maakte Jean deel uit van de Raad van 11. Enkele jaren geleden gaf hij aan het, vanwege zijn gezondheid, wat rustiger aan te gaan doen. Tijdens de avondwake was de vereniging in uniform aanwezig om van haar nestor op een passende wijze afscheid te nemen.