Carnavalsvereniging De Borchgrave

2004-2007

Seizoen 2004-2005

Het tweede jubileumseizoen begint met een toneelavond die wordt gevolgd door een jubileumweekeinde dat door de “Stuurgroep 2×11” wordt georganiseerd. Met de medewerking van velen (particulieren en afgevaardigden van o.a. de voetbalclub) wordt het een geslaagd feest. Op vrijdag wordt begonnen met een kienavond, op zaterdagavond maken gerenommeerde Limburgse artiesten hun opwachting. Beppie Kraft, Big Bennie, Angelina, Erwin vaan ’t Merretkoer en Ziesjoem verzorgen in het gemeenschapshuis een optreden. Zondagochtend wordt eerst de Hielige Mis bezocht, waar meneer Pastoor Corstjens een mooie en uitgebreide felicitatie voor de vereniging in petto heeft. Aansluitend vindt de jubileumreceptie plaats waarop voornamelijk de 7 jubilarissen centraal staan. Vele particulieren, familileden en gastverenigingen maken hun opwachting en zorgen voor een geweldige uitloop van de geplande eindtijd. Zes jubilarissen (John Beckers, Zef Jennen, Karel Merry, Hub Pieters, Jean Pustjens en Ger Ruijters) ontvangen de BCL-ledenorde in zilver voor hun 2×11-jarig jubileum en Thei Smit ontvangt deze onderscheiding in brons vanwege zijn 1×11-jarig lidmaatschap. Ook ontvangen de jubilarissen uit handen van voorzitter Van Hooy een draaginsigne van de vereniging. Fanfare “De Maasoever” brengt voltallig een serenade aan de jubilerende vereniging. De jubileumfeesten worden besloten met een spätsjoppen. Nogmaals dank aan de stuurgroep, onder voorzitterschap van Henk Janssen, voor de organisatie en aan de vele medewerkers die een bijdrage voor of achter de schermen hebben geleverd aan het slagen van ons 2×11 jarig jubileum. Tijdens de Bonte Avond werd de tweede Jubileumprins uitgeroepen en geïnstalleerd. Onze tweede-penningmeester Nico Paradis zal het jubileumseizoen regeren onder de naam Prins Nico I. (“Roostere aan ’t kenaal, geit mit Nico internasjonaal!”). Tijdens de jeugdzitting wordt Anouk Brouwer als opvolgster van Quincy uitgeroepen. Zij zal verder door het leven gaan als Jeugdprinses Anouk I. Vanwege de natuurramp die zich op tweede kerstdag 2004 in Azië heeft gemanifesteerd, besluit de vereniging om in plaats van de donateursactie een collecte te houden en de gehele opbrengst te storten op het gironummer “555” van de samenwerkende hulpverleningsorganisaties. Het totaalbedrag van de collecte wordt door de vereniging nog aangevuld tot het symbolische bedrag van € 2005,–. In april werd onze vorst en voorzitter totaal onverwacht verrast met een bezoek in de avonduren door de burgemeester. Burgemeester Schaftenaar meldde dat het Hare Majesteit had behaagd onze voorzitter te onderscheiden met een koninklijke medaille.

Seizoen 2005-2006

Het seizoen wordt, naast de gezamenlijke opening van de verenigingen uit de voormalige gemeente Susteren, ook geopend met de verenigingen in de gemeente Echt-Susteren. Dit jaar tekenen “De Bókkeriejers” uit Sint Joost voor de organisatie. Naast vermaak, moeten ook alle prinsen zelf aan de slag: De heersers moeten allemaal het podium op en deelnemen aan een play-backshow. Zo ook onze Nico. Hij treedt op als de Belgische rasartiest Eddy Wally. Deze openingsactiviteiten werden vooraf gegaan door de officiële opening van het carnaval in onze Limburgse hoofdstad Maastricht. Op verzoek van onze prins was een grote afvaardiging van de vereniging om 11.11 uur op het Vrijthof aanwezig!). Na 22 jaar, zet Zef Jennen, een van onze mede-oprichters een punt achter zijn actief lidmaatschap. Als dank wordt hem het ere-lidmaatschap aangeboden en wordt hij tijdens de Bonte Avond als eerste lid van de Senaat geïnstalleerd. (Senatoren blijven voor het leven aan de vereniging verbonden en mogen gevraagd en ongevraagd advies geven op het gebied van verenigingsaangelegenheden). Op diezelfde bonte avond treedt Theo Pustjens in de voetsporen van jubileumprins Nico, hij zal als prins Thei II Roosteren tijdens de “drie Dol Daag” regeren, dit onder zijn motto: “Leef luuj ’t is gelök, zónger ómwaeg äöver de brök. Weer same van ’s mörges tót aan de aovend, zoa viere weer in Roostere vastelaovend!” Op de jeugdzitting treedt jeugdprinses Anouk I af en wordt opgevolgd door een heus Jeugdprinsenpaar, het eerste in de geschiedenis van carnavalsvierend Roosteren. Dit paar wordt gevormd door jeugdprins Jeffrey I (zoon van oud-prins Peter II en Wendy) en jeugdprinses Andrea I (dochter van oud-prins Eric I en Melanie).
Tijdens de receptie wordt pastoor Corstjens kort in het zonnetje gezet. Helaas kon hij sinds lang niet op de Bonte Avond aanwezig zijn, anders had het volgende op die avond gebeurd: De pastoor was het vorige jaar 11 jaar pastoor in Roosteren. Deze “mijlpaal” kon de vereniging natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dus werd mijnheer Pastoor onderscheiden met een speciaal voor hem vervaardigde medaille waarin, naast de naam van de decorandus, het verenigingslogo en de “Borchgraaf”, ook een beeltenis van onze parochiekerk is verwerkt.

Seizoen 2006-2007

In november wordt het seizoen geopend in Dieteren met een geweldige openingsavond. In het eigen dorp openen we traditioneel met een toneelavond. Deze keer wordt de avond verzorgd door Ech Tejater met twee eenakters. De “Roosterse Awd-Prinse” verenigen zich officieel en vormen een nieuwe tak binnen het bloeiende verenigingsleven in ons dorp. Als de RAP gaan zij verder door het leven. Tijdens de Bonte Avond op 13-01-2007 wordt afscheid genomen van Prins Thei II en maken we kennis met Prins Chris I. Chris Wessels, gehuwd met Jeanny Bustin wonende aan de Kempstraat wordt na een zoekactie, waarvan middels een extra journaaluitzending verslag wordt gedaan, door Jan Kortenaam en een politieagent naar de bühne gebracht. Chris zal regeren onder het motto: “Ich kèn neet danse, kal meujlik plat, waat zal det gaeve es weer mèr ‘ne sjoane Vastelaovend belaeve!” Tijdens de jeugdzitting werd, na afscheid te hebben genomen van Andrea & Jeffrey, Sanne Paradis tot Jeugdprinses Sanne I geproclameerd. In de loop va het seizoen maakten we weer een aantal mooie momenten mee. Op dinsdag vond een nieuwe activiteit plaats. Door de “vernieuwingscommissie” werd een talentenjacht voor jong en oud georganiseerd, voorafgegaan door een ballonnenwedstrijd. Omstreeks 18.00 uur was de zaal geopend voor pap, mam en de poete. Een half uur later gingen vele ballonnen de lucht in. Tot een uur of acht betraden vele jeugdige artiesten uit eigen dorp het podium. Bij de prijsuitreiking werd tevens het jeugdcarnaval afgesloten en moest Jeugdprinses Sanne haar scepter bij Prins Chris inleveren. Jammer, maar helaas. Aansluitend werd de activiteit voortgezet met de “jacht naar talenten in de volwassenen leeftijd”. Van alle aangeschreven verenigingen uit ons eigen dorp traden er een aantal voor de aanwezigen op. Zo waren “Poco Animato” met een kombo, “De Maasoever” met een selecte groep muzikanten (“Knien in ’t Zoer”), buurtvereniging Maasheuvel en “Aw Kirk”, een aantal van onze dames en de RAPpers naast een groot aantal “einzelgängers” van de partij. Traditioneel werd de vastelaovend 2007 om 24.00 uur afgesloten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *