Carnavalsvereniging De Borchgrave

1992-1995

Seizoen 1992-1993

De vereniging wordt tijdens de seizoensopening te Nieuwstadt vergezeld door de BEIDE Roosterse kapelkes: “Mit Niks Begoos” en “Hoage Noat”. Hans Puts wordt geïnstalleerd als Prins Hans I. De voorbereidingen voor het Jubileumseizoen worden opgestart. Ook nu zijn er niet voldoende inzendingen om een leedjeskonkoer te kunnen organiseren, vandaar dat besloten wordt het lied “Mit de trööt” van Patrick Henckens de titel “Borchleedje 1993” te verlenen. Helaas wordt de discomiddag voor de jeugd zeer slecht bezocht door de doelgroep, waardoor de vereniging genoodzaakt is in een volgend seizoen hiervan af te zien. Om Roosteren al op de hoogte te brengen van ons aanstaande jubileum wordt deelgenomen aan de Jacobusmarkt. Bij de stand van onze vereniging worden de bezoekers in de gelegenheid gesteld aan enkele spelen deel te nemen en/of een marmot te laten lopen. Ook wordt de actie “Mieë vlagge in ’t dörp” gestart. Vele vlaggen, zowel de nationale driekleur als exemplaren met de carnavalskleuren worden aan de man gebracht. Na de zomer wordt de lotenverkoop voor de JUBILEUM-loterij gestart.

Seizoen 1993-1994

Voor de tweede maal sinds haar oprichting mogen de “Borchgrave” de gezamenlijke carnavalsverenigingen van de gemeente Susteren ontvangen. Onze vereniging mag tekenen voor de organisatie van de openingsavond. Vooraf vindt de JUBILEUM-receptie plaats waarin onze tien (!) jubilarissen (Frans Beenen, Jo Bergrath, John Beckers, Jac Eberson, Thei Jennen, Zef Jennen, Karel Merry, Hub Pieters, Jean Pustjens en Ger Ruijters) worden gehuldigd voor hun inzet de afgelopen 11 jaar. Zij worden door voorzitter Heijthuyzen gedecoreerd met het zilveren draaginsigne. Na de seizoensopening wordt de avond voortgezet door de bekende Maastrichtse formatie “Fietse-Freem”. Al met al een prachtige start van ons Jubileumseizoen. Deze keer vindt weer eens een leedjeskonkoer plaats, jammer dat de Roosterdernaren denken niet over voldoende componeertalent te beschikken. Door het “opsparen” van de inzendingen in de jaren dat er geen konkoer kon plaatsvinden, zijn er dus voldoende liedjes om er weer een liedjesmiddag van te kunnen maken. De op het moment van het konkoer in Japan verblijvende Thei Kocken wordt de winnaar met het lied “Sjónkel mit ós mit!” Dan valt er zoals altijd even een pauze in het programma, het wachten is dan op de feestdagen in december en op de jaarswisseling, waarna de vereniging haar activiteiten weer oppakt. Deze keer zou het echter anders lopen. Alleen de datum al, vormt voor velen een niet meer te vergeten gebeurtenis: 22 december 1993. De Maas overstroomt, op een klein stukje na, heel Roosteren. Kerstmis wordt op een aangepaste wijze gevierd: met laarzen, werkkleding en een bezem, pomp of hogedrukspuit in de hand. De vraag die bij de leden van onze vereniging door het hoofd gaat spelen: “Wat gaan we doen met carnaval?” 30 december wordt door C.V. “De Borchgrave” in het buurdorp Dieteren (in het Bòkkeriek”) vergaderd. Na deze beraadslaging wordt door de vereniging besloten alle activiteiten te laten doorgaan, alleen worden enkele datawijzigingen doorgevoerd. Zo worden Bonte Avond en Prinsenreceptie verschoven. Wij zijn van mening dat, ofschoon het nog wel een hele tijd zal vergen voordat alles weer zijn normale gang kan gaan, de “luuj van Roostere” ook wel de behoefte zullen hebben om de zorgen even te kunnen vergeten. Wij anders wel! Door deze programma-aanpassing is Prins Hans I in de gelegenheid nog 14 dagen extra van zijn Prinsschap te kunnen genieten. Tijdens de Jubileum Bonte Avond wordt Theo Smit uit de Kasteel ter Borchstraat uitgeroepen tot Jubileum-Prins Thei I. (“Al zeer w’r in Roostere bekans verzaope, weer blieve op ‘nne gooje Vastelaovend haope!”) De van de opbrengst van de jubileumloterij aangeschafte nieuwe Prinsemantel heeft dus vanaf vandaag een gebruiker. Door de aanpassing van het programma, komt het deze keer voor het eerst sinds de oprichting van de vereniging voor dat de Jeugdprins tijdens de receptie bekend is. Jack Janssen uit Oud-Roosteren regeert als Jeugdprins Jack I. Hij wordt uitgenodigd aan de receptietafel plaats te nemen. Door de wateroverlast is dit seizoen de donateursactie niet doorgegaan.

Seizoen 1994-1995

Penningmeester Ger Ruijters wordt op de Bonte Avond uitgroepen tot Prins Carnaval en zal regeren onder de naam Prins Ger I. Hij vindt zijn steun in zijn echtgenote Wilma. De prinsenreceptie die voor 28 januari was gepland wordt i.v.m. de dreigende Maasoverstroming voorlopig uitgesteld. Ook de zustervereniging uit Ohé en Laak neemt een dergelijke beslissing. Op 31 januari vindt de verplichte evacuatie van Roosteren plaats. Op amper één jaar tijd, wordt ons dorp voor de tweede keer geëvacueerd! Op 4 februari wordt door een delegatie de receptie van “De Graasbörgers” van Susteren zonder narrenkap en eretekenen bezocht, iets wat zeer op prijs wordt gesteld door de recipiërende vereniging. Op 5 februari wordt om 11.00 uur, tijdens een extra ledenvergadering het besluit genomen om het programma, met een klein aanpassing, voort te zetten. ‘s Middags wordt “in vol ornaat” een bezoek gebracht aan de receptie van “De Noatevraeters” oppe Laak. “De Peerlinke” van Illikhoven en Visserweert hebben vanwege de dreigende Maas, twee activiteiten samengevoegd (Auwt-Wieverbal en receptie) waardoor er letterlijk in “D’n Illikhof” geen doorkomen aan was. Ivo Kusters wordt tijdens de jeugdzitting uitgeroepen tot Jeugdprins Ivo I. Dit jaar wordt wel weer huis-aan-huis rondgegaan om de benodigde middelen te vergaren en het Borchbeukske te bezorgen. De Fezz-band luistert het verkleedbal op. Voor de eerste keer vindt het ziekenbezoek op zaterdag vóór carnaval plaats. (Dit i.p.v. op carnavalsdinsdag)
Op verzoek van de prins wordt er op maandagmiddag een voetbalwedstrijd gehouden tussen de voetbalclub en de carnavalsvereniging. Om precies 14.11 uur geeft scheidrechter Thei Jennen het startsignaal. Na 2 helften van 33 minuten en een rust van 22 minuten blijkt de eindstand een gelijkspel te zijn. In samenwerking met stichting “De Hoge Bongerd” vindt er op 18 maart het “Bienao Haufvastebal” plaats. (Eén week voor halfvasten!) Dit als dank voor de vele vrijwilligers die hun krachten hebben ingezet voor de Roosterse bevolking tijdens de dreigende overstroming. Helaas slaagde het team van onze vereniging er tijdens de 6-kamp tijdens de Maasfeesten (voetbalclub en fanfare) er net niet in hun doelstelling te bereiken om 11e te worden. (Er deden slechts 10 teams mee!)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *