Carnavalsvereniging De Borchgrave

Geschiedenis

1983-1986We schrijven 1983.
Tijdens het inmiddels traditioneel geworden sluitingsbal, verrast de LVB.-Roosteren de aanwezigen, door hun opkomst te maken als Prins, Prinses en Raad van 11. De voorzitster en tevens fungerend Prins, Mevrouw Alice Backus, doet in de van haar zo bekende dichtvorm een oproep aan de mannen van Roosteren om de krachten te bundelen en het vrouwenvoorbeeld te volgen. Dit optreden zorgt er inderdaad voor dat een aantal mannelijke Roosterdernaren tijdens diezelfde avond de eerste afspraken maken, om te komen tot een georganiseerde Vastelaovesviering in ons Maasdorp.

Op initiatief van het Comité van Samenwerking wordt een vergadering opgeroepen waarvoor diverse mensen worden uitgenodigd die, ik citeer uit de uitnodigingsbrief: “te kennen hebben ge¬geven interesse te hebben om eventueel zitting te nemen in het bestuur en/of lid te willen worden van de Raad van Elf”. Deze vergadering vindt plaats in het gemeenschapshuis en wel op maandag 7 maart 1983!

Onder voorzitterschap van Karel van Hooy wordt tijdens de vergadering teruggekeken op de laatste jaren carnaval in Roosteren. Door diverse redenen kon men niet meer spreken van een georganiseerde vastelaovend, waardoor de gezamenlijke buurten diverse activiteiten in de carnavalsperiode gingen organiseren. Zo organiseerde buurtvereniging “Pas” een aantal Bonte Avonden (“De Pas brunk Uch de sjpas” en “Tösje Maas en Kenaal make weer väöl kabaal”). Voor de jeugd werden een aantal jeugdzittingen gehouden (in nauwe samenwerking met de oudervereniging van de Jan Petersschool wordt de jeugdprins die zij uitroepen voortaan op de jeugdzitting geïnstalleerd!) en twee maal werd een optocht georganiseerd. Echter de laatste twee jaren heeft geen optocht meer door Roosteren getrokken. Deze bijeenkomst is er op gericht om te komen tot de oprichting van een nieuwe carnavalsvereniging in Roosteren. De aanwezigen, 19 in getal, slaan inderdaad de handen in elkaar en treden allen toe tot de nieuw op te richten vereniging. De ledenlijst telt in totaal 2 x 11 leden. (voor de vergadering waren drie afmeldingen!)
Verder worden een bestuur, een Raad van 11 en een groep mede-werkers benoemd. Tot voorzitter wordt Karel van Hooy gekozen. De vergadering wordt gesloten met de constatering dat op 7 maart 1983 de nieuwe Roosterse Carnavalsvereniging is geboren.

De eerste bestuursvergadering vindt plaats op 14 maart 1983. Tijdens deze bijeenkomst worden de taken in het bestuur verdeeld. Naast voorzitter Karel van Hooy zijn dat: John van Cleef (vice-voorzitter), Zef Jennen (secretaris), Peter Hillen (2e secretaris), Wil Puts (penningmeester), Jos Gorissen (2e penningmeester) en Jean Pustjens (bestuurslid). Verder worden de eerste afspraken gemaakt m.b.t. de statuten, contributie, financiële acties, uniforme kleding, activiteiten seizoen 1983-1984.

Op 11 april vindt de tweede algemene ledenvergadering plaats, waarin wordt besloten om het lidmaatschap van de Bond van Carnavalsverengingen in Limburg (B.C.L.) aan te vragen. Tevens wordt uit een aantal ingezonden namen de naam “De Borch-grave” (een verwijzing naar kasteel “Terborch” dat gelegen is aan de Lanterdijk) gekozen. Deze naam werd ingezonden door Pater Sangers, Kruisheer te Maaseik, zeer bekend in onze omgeving.

In de verdere bijeenkomsten van bestuur en leden worden de overige zaken geregeld die nodig zijn tot het komen van een goed functionerende vereniging. In het kort zullen hieronder een aantal zaken worden genoemd. Ontwerp scepter en medaille, uniformen, orkesten contracteren, sjlager componeren, briefhoofd, Prinskeuze, samenstellen interne commissies, formeren van een “huisorkest”, aanvraag subsidie, inschrijving Kamer van Koophandel, toetreden samenwerkingsverband carnavalsverengingen gemeente (Groot-)Susteren, drukwerk. Met betrekking tot de uniformen: Tijdens de rondgang om de nodige financiële middelen te verzamelen, kruisten de “bedelaars” van onze vereniging hun “collega’s” van het zangkoor uit Koningsbosch. Deze vereniging had net nieuwe uniformen gekregen en zat nu met een grote hoeveelheid zwarte colberts in hun kast. Of wij geen interesse daarin hadden. En dat hadden we wel. Deze jassen hebben ons door de eerste jaren geholpen.

Een “groot” probleem, dat enkele jaren heeft gespeeld was de vraag of de optocht nu op zondag of op maandag door het Borchgraafriek moest trekken. Tijdens diverse bijeenkomsten van Carnavalsvereniging en afgevaardigden van belanghebbende verenigingen werd besloten, bij wijze van proef, de optocht op maandag te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *